Burse pentru traducători profesioniști // Rezidenţe pentru traducători în formare 2018

Programul de rezidențe îşi propune formarea unei noi generaţii de traducători ai literaturii române într-un număr cât mai mare de limbi străine, precum şi o colaborare mai strânsă cu traducătorii profesionişti existenţi. În acest sens, candidaţilor selecţionaţi li se oferă posibilitatea de a petrece în România operioadă care să le permită cunoaşterea directă a literaturii române şi a mediului care o defineşte. Se acordă 10 (zece) burse a câte 1 000 EUR/persoană/bursă, asigurându-se pentru bursieri un număr de trei cursuri pe săptămână, cu prezența obligatorie, având drept invitațispecialiști în trei domenii importante pe care cei zece bursieri le vor parcurge pe durata stagiului: Introducere în limba română - noțiuni de gramatică și sintaxă; Introducere în literatura română și Seminarii de traductologie. Aceste cursuri vor avea loc la sediul Institutului Cultural Român din București, str. Biserica Amzei, nr. 21-23. Menționăm, de asemenea, că acest program are în vedere asigurarea cazării pentru cei zece bursieri pe toată durata stagiului în cadrul complexului Palatele Brâncovenești din Mogoșoaia, cât și asigurarea transportului pentru cursuri între Mogoșoaia-București.

Valoarea unei rezidenţe: 1 000 EUR/persoană

Numărul de rezidenţe acordate anual: 10 (zece)

Data limită pentru depunerea dosarelor: 4 iunie 2018

Domeniile pentru care se organizeazã evaluarea şi selecţia: traduceri

Durata rezidenţelor: două luni

Perioada de desfăşurare a rezidenţelor în anul 2018: 1 august - 30 septembrie

Documente necesare pentru înscriere(dosarul de solicitare a rezidenţei):

formularul de inscriere;

  • CV, care să conţină, după caz: participări la colocvii, seminarii, conferinţe, congrese, comunicări; lucrări publicate, proiecte realizate sau în curs de realizare; alte date considerate utile de către solicitant;
  • copie după actul de identitate/pașaport;
  • copii ale diplomelor de studii;
  • scrisoare de intenţie/proiect de lucru;
  • două scrisori de recomandare.

[1]Prin autori români se înțelege autori cetățeni români sau originari din România sau autori având ca limbă maternă limba română.

http://icr.ro/pagini/programul-de-burse-si-rezidente-sesiunea-2017

Adresa la care se trimit documentele: Institutul Cultural Român, Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, 011824 Bucureşti.

Persoana de contact: Daniel Nica 

daniel.nica@icr.ro

Mergi la inceput