Condiţii de înscriere

Institutul Cultural Român a lansat Programul de traduceri din autori români în limbi de circulaţie internaţională.

Etapele concursului sunt următoarele:

1. Identificarea, la sugestia editorilor, personalităţilor culturale, criticilor literari şi a tuturor celor interesaţi de fenomenul cultural românesc, a titlurilor susceptibile a interesa un cititor/editor occidental.

2. Selectarea unui număr de douăzeci de titluri, de către un juriu de specialişti în domeniul literaturii, artelor şi filozofiei.

3. Traducerea unor fragmente reprezentative din cărţile selectate (20-30 de pagini)

4. Oferirea mostrelor de traducere, prin reprezentanţii Institutului Cultural Roman din străinatate, editurilor de prestigiu din ţările-ţintă (Statele Unite, Franţa, Germania, Anglia, Italia, Spania).

Odată acceptate de editurile străine, ICR va finanţa traducerile complete ale volumelor vizate spre publicare. După caz, ICR va participa şi la acoperirea unui cuantum din cheltuielile de editare.

Mergi la inceput