Translation & Publication Support Programme

Lansat în anul 2006, programul de finanţare a editorilor străini pentru traducerea autorilor români* TPS - Translation and Publication Support Programme îşi propune să faciliteze accesul publicului străin la cultura română** şi să sprijine prezenţa autorilor români pe piaţa internaţională de carte, prin finanţarea costurilor de traducere (şi editare, atunci când este cazul).

TPS sprijină traducerea şi publicarea în lume a operelor relevante de ficţiune şi non-ficţiune din domeniile literatură, artă, științe umane și sociale, aparținând autorilor români.

Obiective:

• promovarea dialogului cultural şi răspândirea culturii şi civilizației românești în lume;

• susţinerea traducerii operelor românești de referință în spaţiul european şi internaţional

Notă*Prin „autori români" se înțelege autori cetățeni români sau originari din România sau autori având ca limbă maternă limba română.** În cultura română sunt incluse cultura minorităților naționale, precum și a comunităților românești din afara țării.


Mergi la inceput