Anunț privind deschiderea sesiunii «2019 - 2020» de primire a candidaturilor în cadrul programelor de finanțare Translation and Publication Support Programme (TPS) și Publishing Romania

Institutul Cultural Român anunță derularea, în perioada 15 noiembrie 2019 - 15 aprilie 2020, a noii sesiuni de primire a dosarelor de candidatură în cadrul programelor de finanțare Translation and Publication Support Programme (TPS) și Publishing Romania, astfel:

15 noiembrie 2019 - 15 aprilie 2020: Depunerea de către editurile străine a dosarelor de candidatură, conform regulamentelor celor două programe. Sesiunea vizează strict proiecte editoriale programate să apară în cursul anului 2021.

15-20 iunie 2020: Evaluarea, de către o comisie de experți independenți, a dosarelor de candidatură complete înregistrate. Comisia de experți stabileşte ierarhia proiectelor editoriale evaluate pe baza punctajului obţinut, precum şi cuantumul finanţării acordate pentru fiecare dintre acestea.

30 iunie 2020: Anunțarea, după validarea prealabilă de către Comitetul Director al ICR, a rezultatelor evaluării, prin publicarea, pe platformele www.cennac.ro și www.icr.ro, a listei cuprinzând proiectele editoriale evaluate, punctajul obţinut de fiecare dintre acesta, cu mențiunea „Aprobat" sau „Respins" și, în cazul proiectelor declarate câștigătoare, cuantumul finanţării acordate. Deciziile comisiei de experți deschid finanţarea în limita plafonului de finanțare stabilit de către Comitetul Director al ICR, numai cu avizul acestuia.

1-30 septembrie 2020: Încheierea contractelor de finanțare cu editurile declarate câștigătoare având ca termen de decontare anul 2021.

Regulamentele revizuite ale celor două programe de finanțare sunt disponibile spre consultare pe site, în secțiunea Condiții de înscriere.

Menționăm faptul că necesitatea revizuirii calendarului de desfășurare a noii sesiuni de primire a solicitărilor de finanțare a celor două programe, precum și a stabilirii unor plafoane de finanțare în limita cărora deciziile comisiilor de evaluare vor deschide finanțarea a fost impusă de numărul mare de proiecte editoriale aprobate pentru finanțare în cadrul sesiunii «2018» a celor două programe (99 de proiecte aprobate pentru finanțare dintr-un total de 114 solicitări înregistrate) dar și de numărul-record de proiecte editoriale sprijinite de către Institutul Cultural Român, prin programele de finanțare Translation and Publication Support Programme (TPS) și Publishing Romania pe parcursul anului 2018 (un total de 104 proiecte editoriale finanțate față de 45 în 2017, dintre care 29 de proiecte în cadrul sesiunii speciale «Leipzig 2018» dedicată suplimentării numărului de traduceri și de publicații în limba germană relevante pentru promovarea culturii și civilizației românești pe care ICR, în calitatea sa de finanțator, a organizat-o în luna iunie a anului 2017 în perspectiva prezenței României ca țară-invitat de onoare în cadrul ediției 2018 a Târgului Internațional de Carte «Leipziger Buchmesse»), complexitatea unei părți a acestora impunând prelungirea contractelor de finanțare în 2019, așa încât bugetul prevăzut pentru acest an a fost grevat de obligațiile anterioare.

Mergi la inceput