Anunț privind deschiderea „Sesiunii 2023” de primire a candidaturilor în cadrul programelor de finanțare Translation and Publication Support Programme (TPS) și PUBLISHING ROMANIA

Institutul Cultural Român, prin Centrul Național al Cărții, lansează „Sesiunea 2023" a celor două programe de finanțare a traducerii cărților românești în străinătate: Translation and Publication Support Programme (TPS) și Publishing Romania.

„Sesiunea 2023" vizează titlurile care urmează să fie publicate în traducere în anul 2023.

Bugetul acestei sesiuni este de 1 milion de lei (900.000 lei pentru Translation and Publication Support Programme și 100.000 lei pentru PUBLISHING ROMANIA), finanțările fiind acordate în limita bugetului disponibil.

O noutate absolută a ediției din acest an o constituie faptul că dosarele de candidatură se depun exclusiv online, prin email (tps@icr.ro | publishingromania@icr.ro).

Dosarele de candidatură se vor primi în perioada 01 februarie- 08 martie 2023, cu respectarea calendarului prezentat mai jos. Jurizarea va fi făcută de o comisie de evaluatori independenți, aleși în urma unui apel public de primire de candidaturi.

Dedicate editurilor străine care doresc să publice în traducere cărți și publicații românești, cele două programe își propun să faciliteze accesul publicului internațional la cultura română și să sprijine prezența autorilor români și a cărților autohtone pe piața internațională de carte.

CALENDAR:

1 februarie 2023

Lansarea „Sesiunii 2023" a programelor Translation and Publication Support Programme şi Publishing Romania

1 zi

1 februarie-

8 martie 2023

Primirea și înregistrarea dosarelor de candidatură

5 săptămâni

8 martie 2023

Închiderea sesiunii de primire a dosarelor de candidatură

1 zi

9-10 martie

Verificarea administrativă a dosarelor de candidatură de către o Comisie internă alcătuită din membri CENNAC

2 zile

13 martie

Anunțarea aplicanților cu dosare de candidatură incomplete

1 zi

14-15 martie

Trimiterea documentelor/informaţiilor lipsă de către candidați

2 zile

16 martie

Verificarea administrativă finală

1 zi

17 martie

Întocmirea listei finale a aplicanților eligibili

1 zi

20-31 martie 2023

Evaluarea, de către o Comisie de experți independenți, a dosarelor de candidatură înregistrate

 2 săptămâni

3-7 aprilie 2023

Validarea rezultatelor evaluării Comisiei de experți de către Comitetul Director al ICR

1 săptămână

10 aprilie 2023

Anunțarea, după validarea prealabilă de către Comitetul Director al ICR, a rezultatelor evaluării, prin publicarea pe platformele www.cennac.ro și www.icr.ro

1 zi

11 aprilie-31 mai 2023

Încheierea contractelor de finanțare cu editurile declarate câștigătoare având ca termen de decontare anul 2023

 7 săptămâni

CONTACT: tps@icr.ro (Translation and Publication Support Programme) |      publishingromania@icr.ro (PUBLISHING ROMANIA)


Regulament_TPS_2023 Application Form_TPS_2023 Application Form_Magazines_2023 Application Form_Album_2023 Regulament_Publishing_2023

Mergi la inceput