Anunț privind deschiderea „Sesiunii 2024” de primire a candidaturilor în cadrul programelor de finanțare Translation and Publication Support Programme (TPS) și PUBLISHING ROMANIA

Institutul Cultural Român, prin Centrul Național al Cărții, lansează „Sesiunea 2024" a celor două programe de finanțare a traducerii cărților românești în străinătate: Translation and Publication Support Programme (TPS) și Publishing Romania.

„Sesiunea 2024" vizează titlurile care urmează să fie publicate în traducere în anul 2024.

Bugetul acestei sesiuni este de 1.800.000 lei (1.500.000 lei pentru Translation and Publication Support Programme și 300.000 lei pentru PUBLISHING ROMANIA), finanțările fiind acordate în limita bugetului disponibil.

La fel ca și anul trecut, dosarele de candidatură se depun exclusiv online, prin email (tps@icr.ro pentru TPS și publishingromania@icr.ro pentru Publishing Romania).

Dosarele de candidatură se vor primi în perioada 22 ianuarie- 26 februarie 2024, cu respectarea calendarului prezentat mai jos. Jurizarea va fi făcută de o comisie de evaluatori independenți, aleși în urma unui apel public de primire de candidaturi.

Dedicate editurilor străine care doresc să publice în traducere cărți și publicații românești, cele două programe își propun să faciliteze accesul publicului internațional la cultura română și să sprijine prezența autorilor români și a cărților autohtone pe piața internațională de carte.

CALENDAR:

19 ianuarie 2024

Stabilirea Comisiei interne din partea CENNAC care se va ocupa de derularea „Sesiunii 2024"

1 zi

22 ianuarie 2024

Lansarea „Sesiunii 2024" a programelor Translation and Publication Support Programme şi Publishing Romania

1 zi

22 ianuarie-26 februarie 2024

Primirea și înregistrarea dosarelor de candidatură

5 săptămâni

26 februarie 2024

Închiderea sesiunii de primire a dosarelor de candidatură

1 zi

27-29 februarie 2024

Verificarea administrativă a dosarelor de candidatură de către o Comisie internă alcătuită din membri CENNAC

3 zile

01 martie 2024

Întocmirea listei aplicanților eligibili

1 zi

11-22 martie 2024

Evaluarea, de către o Comisie de experți independenți, a dosarelor de candidatură înregistrate

 2 săptămâni

25-29 martie 2024

Validarea rezultatelor evaluării Comisiei de experți de către Comitetul Director al ICR

1 săptămână

01 aprilie 2024

Anunțarea, după validarea prealabilă de către Comitetul Director al ICR, a rezultatelor evaluării, prin publicarea pe platformele www.cennac.ro și www.icr.ro

1 zi

01 aprilie-17 mai 2024

Încheierea contractelor de finanțare cu editurile declarate câștigătoare având ca termen de decontare anul 2024

 7 săptămâni


Regulament TPS Regulament PUBLISHING ROMANIA Application Form TPS Application Form Albums Application Form Magazines

Back to top