ANUNȚ PRIVIND NOUL CALENDAR DE PRIMIRE ȘI ÎNREGISTRARE A CANDIDATURILOR ÎN CADRUL PROGRAMELOR DE FINANȚARE TRANSLATION AND PUBLICATION SUPPORT PROGRAMME (TPS) ȘI PUBLISHING ROMANIA

Institutul Cultural Român anunță modificarea calendarului de primire a dosarelor de candidatură în cadrul programelor Translation and Publication Support Programme (TPS) și Publishing Romania, astfel:

Sesiunea «2019 - 2020» vizează titluri ce urmează a fi publicate în perioada 2021 - 2022.

Dosarele de candidatură se vor primi în perioada 1 septembrie 2019 - 1 martie 2020, sesiunea urmând a se derula cu respectarea următorului calendar:

1 septembrie 2019 - 1 martie 2020 - primirea și înregistrarea dosarelor de candidatură;

1 martie 2020 - închiderea sesiunii de primire a dosarelor de candidatură;

1-15 iunie 2020 - evaluarea, de către o comisie de experți independenți, a dosarelor de candidatură înregistrate;

30 iunie 2020 - anunțarea, după validarea prealabilă de către Comitetul Director al ICR, a rezultatelor evaluării, prin publicarea pe platformele www.cennac.ro și www.icr.ro;

1-30 septembrie 2020 - încheierea contractelor de finanțare cu editurile declarate câștigătoare având ca termen de decontare perioada 2021 - 2022.


Mergi la inceput