ANUNȚ PRIVIND PRELUNGIREA, ÎN CONTEXTUL GENERAT DE DECLANȘAREA PANDEMIEI DE COVID-19, A PERIOADEI DE DEPUNERE A CANDIDATURILOR ÎN CADRUL SESIUNII «2019 – 2020» A PROGRAMELOR TRANSLATION AND PUBLICATION SUPPORT PROGRAMME (TPS) ȘI PUBLISHING ROMANIA

Având în vedere criza generată de declanșarea pandemiei de COVID-19 și declararea, pe cale de consecință, a stării de urgență în numeroase state, ceea ce face imposibilă depunerea, în timp util și conform regulamentelor programelor, a dosarelor de candidatură de către editurile solicitante, Comitetul Director al ICR a decis prelungirea perioadei de depunere a dosarelor de candidatură în cadrul programelor TPS și Publishing Romania până la data de 15 iulie 2020, precum și modificarea, pe cale de consecință, a calendarului de desfășurare a sesiunii «2019 - 2020» după cum urmează:

Dosarele de candidatură se primesc în perioada 15 noiembrie 2019 - 15 iulie 2020, cu respectarea următorului calendar:

15 noiembrie 2019 - 15 iulie 2020: Primirea și înregistrarea dosarelor de candidatură;

15 iulie 2020: Închiderea sesiunii de primire a dosarelor de candidatură;

15-30 septembrie 2020: Evaluarea, de către o comisie de experți independenți, a dosarelor de candidatură complete înregistrate;

15 octombrie 2020: Anunțarea, după validarea prealabilă de către Comitetul Director al ICR, a rezultatelor evaluării, prin publicarea pe platformele www.cennac.ro și www.icr.ro

1-30 noiembrie 2020: Încheierea contractelor de finanțare cu editurile declarate câștigătoare având ca termen de decontare anul 2021.

Dosarele complete conform regulamentelor celor două programe se depun exclusiv prin poștă, pe adresa Institutului, până la data de 15 iulie 2020 (ultima dată a poștei).
Mergi la inceput