APEL PENTRU CANDIDATURI: experți evaluatori- TPS & PUBLISHING ROMANIA, Sesiunea 2023

Institutul Cultural Român lansează, prin Centrul Național al Cărții, apelul pentru stabilirea Comisiei de experți care evaluează dosarele înscrise spre finanțare în cadrul programelor Translation and Publication Support (TPS) și PUBLISHING ROMANIA, Sesiunea 2023.

Candidaturile se depun  în format electronic, la adresa de e-mail cennac@icr.ro, cu subiectul „Evaluator 2023", în perioada 7-19 februarie 2023.

Candidații trebuie să trimită un CV conţinând informaţii detaliate despre experiența profesională, precum și datele personale și de contact (e-mail, telefon, nume, prenume, adresă), însoțite de Declarația de imparțialitate semnată și datată (vezi Anexa).

Membrii Comisiei de experți sunt numiți prin decizia Comitetului Director al Institutului Cultural Român, în urma analizării tuturor candidaturilor primite. Desemnarea evaluatorilor ce alcătuiesc Comisia de experți se face pe baza experienței și expertizei acestora în domeniile literatură, artă, științe umane și sociale, a experienței anterioare în traducere și editare de carte, precum și în derularea de proiecte culturale.

Comisia de experți va fi alcătuită din trei membri cu atribuții egale.

Candidații vor fi notificați prin e-mail și/sau telefonic cu privire la rezultatele selecției Comitetului Director al Institutului Cultural Român, în perioada 27 februarie-7 martie 2023.


Declarație de imparțialitate

Back to top